top of page

Katori Shinto-ryu. 600-year old Tradition of Warriors...

Swordsmanship. Sword drawing. Strategy and the Art of Peace.
Воинская традиция с 600-летней историей. Работа с классическим японским оружием.
Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu - древняя и уважаемая японская воинская традиция, возглавляемая Сокэ - Иизаса Ясусада, двадцатым Патриархом школы с момента её основания в 15-м веке. Штабквартира школы находится в городе Катори, префектура Чиба, Япония. Наши Учителя - Отакэ Рисукэ и Отакэ Нобутоси проводят тренировки в Шинбукан Додзё, по адресу: город Нарита, префектура Чиба, Япония.
В программу обучения входят техники работы с большим и малым мечем, фехтование боевым шестом, алебардой и копьем. Практики не требуют дорогостоящего снаряжения и доступны людям различных возрастов и физических кондиций.
Занятия в Риге проводит официальный представитель Катори Синто-рю в Латвии - Денис Угрюмов, Наш Клуб принимает участие в обучающих семинарах в Европе и трерировочных сессиях в Японии, в городе Нарита, префектуры Чиба, где школе присвоен высокий статус Живого Культурного Наследия.
 
Film
Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu - Kara tradīcija ar 600 gadu senu vēsturi. Darbs ar klasisku japāņu ieroci. Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu - sena un cienījama kara tradīcija, kuru vada divdesmitais patriarhs Soke – Iizasa Jasusada, no skolas dibināšanas brīža 15. gadsimtā.
Skolas galvenā mītne atrodas Katori pilsētā, prefektūrā Čiba, Japānā. Mūsu skolotāji Otake Risuke un Otake Nobutosi vada treniņus Šinbukan Dodze, pilsētā Narita, prefektūrā Čiba, Japānā.
Apmācību programmā tiek iekļauta darba tehnika ar lielo un mazo zobenu, paukošana ar cīņas stieni, alebardu un šķēpu. Praksēm nav nepieciešams dārgs inventārs un tās ir pieejamas visa vecuma un fizisko dotību cilvēkiem.
Nodarbības Rīgā vada oficiālais Katori Sinto – rju pārstāvis Latvijā – Denis Ugrjumov. Mūsu klubs piedalās apmācību semināros Eiropā un treniņu sesijās Japānā, pilsētā Narita, prefektūrā Čiba, kur skolai ir piešķirts augsts Dzīvā Kultūras mantojuma statuss.

YAMAMICHI

Martial Arts Club

 

Latvia, Riga, Miera iela, 62.
 
Tuesday:            19.00 - 20:30.
Wednesday:     19.00 - 20:30.
Thursday:          19.00 - 20:30.
Sunday:             18.00 - 20:00.
Please, call before visit:       
+371 28 698 844  
 
Additional contact phones:
+371 22 35 71 35
+371 29 55 49 00
bottom of page