top of page

Kyudo - Japanese Archery. Theory, practice, competition, culture, philosophy...

Way of the bow. Oldest of Japan's traditional martial arts. The basis of Bushido...
Традиционная японская стрельба из лука. Тренировки, мастерклассы, соревнования...

Kyudo - традиционная японская стрельба из лука, идеальное воплощение японской культуры, тесно сочетающей древние воинские искусства с повседневной реальностью. Трудно найти другую философско-культурную традицию, связывающую между собой стрельбу из лука, духовные качества и эстетические запросы человека.

Кюдо - старейшая из японских боевых практик, развившаяся до уровня высокого искусства, тесно ассоциируемого с Бусидо - путем Воина. Сегодня Кюдо - интелектуальный и дорогой вид спорта, набирающий популярность во всем мире.

Тренировки по Кюдо начинаются с изучения техники стрельбы, специальной физической подготовки, подбора и настроек соответствующего снаряжения, соблюдения техники безопасности, ознакомления с японским лучным церемониалом. Однако, занятия не исчерпываются только этим...

Наш Клуб тесно сотрудничает с Клубами и Мастерами Кюдо из Японии и Европы, Присоединившись к нам, вы обретете не только прекрасное хобби и хорошую спортивную форму, но и возможность общаться с интересными и увлеченными Кюдо людьми из разных стран.

Тренировки проводятся сертифицированными тренерами LLSF на русском, латышском и английском языке.

Film

Tradicionālā japāņu šaušana ar loku. Treniņi, meistarklases, sacensības.

Kyudo – tradicionālā japāņu šaušana ar loku, ideāls japāņu kultūras iemiesojums, kurš cieši saista seno kara mākslu ar ikdienas realitāti. Grūti atrast citu kultūras – filozofisku tradīciju, kura apvieno šaušanu no loka, garīgās īpašības un estētiskās cilvēka prasības.
Kyudo – senākā no japāņu kara praksēm, kas ir attīstījusies līdz augstās mākslas līmenim, cieši asociējas ar Busido – Kareivja ceļu. Šodien Kyudo – intelektuāls un dārgs sporta veids, kurš kļūst arvien populārāks pasaulē. Treniņi Kyudo sākas ar šaušanas tehnikas iepazīšanu, speciālo fizisko sagatavotību, inventāra sagatavošanu un uzstādīšanu, drošības tehnikas ievērošanu, iepazīšanos ar japāņu loka ceremoniju. Tomēr nodarbības nav tikai tas…
Mūsu klubs cieši sadarbojas ar Klubiem un Kyudo Meistariem no Japānas un Eiropas. Ja Jūs piebiedrosieties mums, Jūs iegūsiet ne tikai brīnišķīgu vaļasprieku un labu fizisko formu, bet arī iespēju satikties ar interesantiem un aizrautīgiem cilvēkiem no citām valstīm.
Treniņus vada sertificēti LLSF treneri krievu, latviešu un angļu valodā.

YAMAMICHI

Martial Arts Club

 

Latvia, Riga, Miera iela, 62.
 
Tuesday:            19.00 - 20:30.
Wednesday:     19.00 - 20:30.
Thursday:          19.00 - 20:30.
Sunday:             18.00 - 20:00.
Please, call before visit:       
+371 28 698 844  
 
Additional contact phones:
+371 22 35 71 35
+371 29 55 49 00
bottom of page